VALDHANS.CZ

Trubkové stožáry

telekomunikační stožáry, rozhledny, ...

TRUBKOVÉ STOŽÁRY


Ocelová konstrukce vychází ze statického výpočtu.
Jedná se o trubkový stožár pro zařízení GSM o určené návětrné ploše a výšce, navržený z několika dílů.
Celý stožár je v patě kotven do základové železobetonové konstrukce přes přírubu pomocí kotevních šroubů.

Fotogalerie