VALDHANS.CZ

Přepravní přípravky

transportní palety, ...

PŘEPRAVNÍ PŘÍPRAVKY jsou ocelové konstrukce pro silniční přepravu podskupin

 

Přepravní „paleta pro set podskupin projektu REGIO 2N Č.590-800-18712A“ slouží pro přepravu svařených podsestav vozů firmy BTCZ a.s.
Základem je spodní paleta – rám, kde spodek palety slouží pro uložení přepravovaných dílů a v horní části jsou zavěšeny pomocné palety.
Hlavní parametry palety:
Rozměry palety v m (délka x šířka x výška) : 17,635 x 3,400 x 3,100
Vlastní hmotnost palety: 7 971,5 kg
Nosnost palety: do maximální hmotnosti 18 000 kg celé soustavy
Pod dohledem Státní zkušebny byla provedena zátěžová zkouška za účelem získání CE certifikátu.

 

Další palety:
- pro střechy 576-010-131006A,
- pro sadu 570-100-19900A,
- AGC-Tcal 563-090-199002A, …

Fotogalerie