VALDHANS.CZ

PŘÍHRADOVÉ VĚŽE
telekomunikační stožáry, ...
telekomunikační stožár
telekomunikační stožár
ocelová šroubovaná konstrukce
ocelová šroubovaná konstrukce
pochozí plošina
pochozí plošina
sestavená horní sekce
sestavená horní sekce
sestavená střední sekce
sestavená střední sekce
sestavená věž
sestavená věž
jednotlivé sekce
jednotlivé sekce
sestavení před montáží_1
sestavení před montáží_1
sestavení před montáží_2
sestavení před montáží_2